Festiwal POLONIA SEMPER FIDELIS – trwają zgłoszenia

13230980_779663978800477_1229638467_o

 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Dębicy, przy współudziale Miasta Dębica, Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Urzędu Gminy w Dębicy serdecznie zaprasza solistów i zespoły na koncerty konkursowe i galowe

XXVII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej POLONIA SEMPER FIDELIS

Festiwal odbędzie się w dniach 17 – 19 czerwca 2016 roku w Kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy ul. Mickiewicza 2.
Regulamin festiwalu oraz Karta Zgłoszeniowa dostępne:
– na  http://milosierdzie.debica.pl/festiwal
– oraz na https://www.facebook.com/festiwalpoloniasemperfidelis/

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 czerwca 2016 roku na adres wskazany w Regulaminie.

W programie Festiwalu:

17 czerwca – piątek
12.00 – Dolny Kościół: przesłuchania konkursowe
19.00 – Górny Kościół: koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza

18 czerwca – sobota
12.00 – Dolny Kościół: przesłuchania konkursowe
19.00 – Górny Kościół: koncert Tarnowskiego Chóru GOS.PL z gościnnym udziałem Kingi Kutrzuby oraz ogłoszenie wyników Festiwalu

19 czerwca – niedziela: plac przy kościele
15.00 – 17.00: prezentacje artystyczne szkół
17.00 – koncert zespołu „Nazwa własna”
19.00 – Koncert Galowy Laureatów Festiwalu
20.00 – koncert Gwiazdy Festiwalu: zespół „2Plus1”
21.00 – LOSOWANIE NAGRÓD

Parafia Miłosierdzia Bożego w Dębicy
Kontakt tel.: 510 193 197
e-mail: festiwal@milosierdzie.debica.pl
Szczegóły będą podawane na stronie parafialnej oraz na oficjalnej stronie Festiwalu na facebook’u:
http://milosierdzie.debica.pl/festiwal
https://web.facebook.com/festiwalpoloniasemperfidelis/?fref=ts

 

REGULAMIN XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU
PIOSENKI RELIGIJNEJ I PATRIOTYCZNEJ „POLONIA SEMPER FIDELIS”
– DĘBICA 2016

Informacje dla uczestników Festiwalu:

1. Festiwal „Polonia Semper Fidelis” ma charakter religijno – patriotyczny.

2. Organizatorem Festiwalu jest Parafia Miłosierdzia Bożego w Dębicy.

3. Adres organizatora: Biuro Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej
„Polonia Semper Fidelis” ul. Mickiewicza 2; 39 – 200 Dębica,
ks. Piotr Mączka –  tel. 510 193 197, e-mail: festiwal@milosierdzie.debica.pl

4. Festiwal odbędzie się w dniach 17 – 19.06.2016 roku w kościele Miłosierdzia Bożego
w Dębicy.

5. W ramach Festiwalu odbędzie się konkurs. Do udziału w Festiwalu zapraszamy solistów, zespoły (duety, schole, chóry, zespoły wokalno – instrumentalne) działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych.
Każdy uczestnik konkursu lub zespół zaprezentuje swój materiał muzyczny na scenie    Sali Kinowej w dolnym kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy w dniach:
17 – 18.06.2016 roku. Konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo:
pierwszy etap: przesłuchania w dniach 17-18.06.2016r.
drugi etap: 18.06. – Ogłoszenie Werdyktu Jury  oraz  Koncert Galowy dnia 19.06.2016 r.

6. Biorący udział w konkursie przygotowują dwa utwory:
– jeden dowolny o tematyce religijnej bądź w nurcie muzyki chrześcijańskiej
– drugi o tematyce patriotycznej (ze względu na charakter Festiwalu)

7. Zgłoszenia należy przesyłać do 10.06.2016 r. wypełniając Kartę Zgłoszeń dostępną na stronie: http://milosierdzie.debica.pl/festiwal
Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.

8. Uczestnicy wystąpią w czterech kategoriach podanych w Karcie Zgłoszeń.

9. Wykonawcy występują w stroju estetycznym i schludnym.

10. Wykonawcy, zgłoszeni do Festiwalu powinni: uczestniczyć w przesłuchaniach
w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

11. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje powołane w tym celu Jury, w skład którego wchodzić będą osoby z branży muzycznej.

12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

13. Finaliści, którzy zakwalifikują się do koncertu Galowego zostaną poinformowani
o tym telefonicznie przez Organizatora i na oficjalnej stronie Festiwalu na   Facebook’u po zakończeniu konkursu.
Ogłoszenie Werdyktu Jury – 18.06. (po koncercie o godz. 19.00) Koncert Galowy odbędzie się w niedzielę 19.06.2016 r.
przed Gwiazdą Festiwalu. Finalista będzie proszony o przygotowanie i wykonanie jednego utworu wskazanego przez Jury.

14. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe oraz dyplomy dla laureatów  konkursu.

15. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie dla uczestników i opiekunów.

16. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłośnieniową (nie zapewniają instrumentów klawiszowych).

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań festiwalowych
oraz nadesłanych materiałów.

18. Wysłana karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Jest także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.Nr 101, poz.926 z późn. zm.) przez organizatorów w celach promocyjnych oraz na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

19. Każdy zgłoszony uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie swojego wizerunku stronie internetowej parafii i innych przyjętych zwyczajowo środkach przekazu zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U.1994 Nr 24. Poz. 83). Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, że zrzeka się prawa honorarium w związku z publikacją.

20. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność w zakresie praw autorskich za treści prezentowane w trakcie występu oraz ewentualne naruszenie
w ten sposób praw osób trzecich.

21. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.