Warszawa: Chrześcijański Kongres Społeczny: Dla Polski i Cywilizacji Życia

kongres

W czasach, gdy budowanie cywilizacji chrześcijańskiej jest szczególnym zadaniem katolików świeckich i odbywa się na różnych poziomach życia – kościelnym, politycznym, rodzinnym, czyli w szerokim horyzoncie życia społecznego, potrzebna jest inicjatywa, która zbierze razem nasze rozproszone wysiłki, pozwoli na głębszy namysł, a także da szansę na bliższą współpracę tych, którzy angażują się w sprawę budowy społeczeństwa chrześcijańskiego.


Chrześcijański Kongres Społeczny: Dla Polski i Cywilizacji Chrześcijańskiej to inicjatywa środowisk związanych z osobą Marszałka Marka Jurka.

 

3 października w Warszawie (NOT, ul. Czackiego 3/5) o godz. 12.00

 

Wśród gości kongresu będą m.in: dr Joanna Banasiuk, Halina Szydełko, dr inż. Antoni Zięba, Prof. Janusz Kawecki, Dariusz Karłowicz, Marian Piłka, Krzysztof Kawęcki, Piotr Semka, Tomasz Terlikowski, Bogusław Kiernicki, dr Marian Szołucha, Jakub Bałtroszewicz, x. Ryszard Halwa.

Oraz zagraniczni goście z ECPM (Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny):
George Rukhadze
Guido van Beusekom

W programie zaplanowane są trzy panele tematyczne:

1. Opinia chrześcijańska i patriotyczna większość

2. Obrona i odbudowa chrześcijańskiej Europy

3. Rodzina i demograficzna przyszłość Polski